/Uống trà thôi
Tải ứng dụng
Trang chủ / Chia sẻ

LỜI GIỚI THIỆU

NHỮNG TÁC PHẨM ẤM TỬ SA CỦA ĐẠI SƯ BÙI THẾ DÂN ( PHẦN 4)
Team Uống Trà Thôi BÙI THẾ DÂN
528 10:45, 28/06/2021
0 0 85 0.0
Mời quý trà hữu cùng ngắm những tác phẩm Ấm tử sa của Đại sư Bùi Thế Dân - Một trong 7 vị Đại sư Ấm Tử Sa của Tử sa Trung Quốc thời kì hiện đại.
NHỮNG TÁC PHẨM ẤM TỬ SA CỦA ĐẠI SƯ BÙI THẾ DÂN ( PHẦN 3)
Team Uống Trà Thôi BÙI THẾ DÂN
527 10:40, 28/06/2021
0 0 108 0.0
Mời quý trà hữu cùng ngắm những tác phẩm Ấm tử sa của Đại sư Bùi Thế Dân - Một trong 7 vị Đại sư Ấm Tử Sa của Tử sa Trung Quốc thời kì hiện đại.
 NHỮNG TÁC PHẨM ẤM TỬ SA CỦA ĐẠI SƯ BÙI THẾ DÂN ( PHẦN 2)
Team Uống Trà Thôi BÙI THẾ DÂN
526 10:35, 28/06/2021
0 0 102 0.0
Mời quý trà hữu cùng ngắm những tác phẩm Ấm tử sa của Đại sư Bùi Thế Dân - Một trong 7 vị Đại sư Ấm Tử Sa của Tử sa Trung Quốc thời kì hiện đại.
Những tác phẩm ấm tử sa của đại sư Bùi Thế Dân ( phần 1)
Team Uống Trà Thôi BÙI THẾ DÂN
525 10:29, 28/06/2021
0 0 95 0.0
Mời quý trà hữu cùng ngắm những tác phẩm Ấm tử sa của Đại sư Bùi Thế Dân - Một trong 7 vị Đại sư Ấm Tử Sa của Tử sa Trung Quốc thời kì hiện đại.
BÙI THẾ DÂN - PEI SHIMIN
Team Uống Trà Thôi BÙI THẾ DÂN
489 17:56, 23/06/2021
1 0 325 9.0
BÙI THẾ DÂN – PEI SHIMIN (1892-1976) sinh năm 1892 tại Nghi Hưng Thục Trấn, Trung Quốc. Tên ban đầu của ông là Bùi Đức Minh, khi còn nhỏ, ông đổi tên thành "Đới Minh". Năm 15 tuổi, ông theo anh rể là Khương Tổ Thần để học nghệ và bắt đầu nghiên cứu về Ấm Tử Sa. Khương ...
AN NHIÊN TỊNH QUÁN
×
Uống Trà Thôi
Chỉ 30s tải app cực nhẹ và trải nghiệm!