/Uống trà thôi
Tải ứng dụng
Trang chủ / Chia sẻ

LỜI GIỚI THIỆU

Song Trúc
Team Uống Trà Thôi SƯU TẦM
1194 14:37, 24/09/2021
1 0 2,280 10.0
Ấm Song Trúc
Dung tích: 270ml
Kim Đỉnh Thiên Tiêu hoàn tác
Chất đất: Hổ bì đoạn nê
Ấm Trúc Đoạn
Team Uống Trà Thôi SƯU TẦM
1120 14:55, 15/09/2021
1 0 2,250 0.0
Ấm Trúc Đoạn
Chất đất: Đáy Tào Thanh
Dung tích: 300ml
Nghệ nhân: dân gian
Ấm Trúc Vận
Team Uống Trà Thôi SƯU TẦM
1109 14:32, 14/09/2021
2 0 2,066 0.0
Ấm Trúc Vận
Chất đất: Chu nê
Dung tích: 250 ml
Tác giả: Châu Chinh Vũ
Ấm Thi Xương - Hội Nê
Team Uống Trà Thôi SƯU TẦM
1099 15:58, 13/09/2021
2 0 2,908 0.0
Ấm đắp nỗi (Hội Nê)
Nghệ Nhân: Thi Xương
Dung tích: 220ml
Chất đất: Đáy Tào Thanh

Thích hợp & uống ngon với trà Olong
Nghệ nhân nỗi tiếng với việc đắp nỗi từng họa tiết thật nhỏ & chi tiết.
Song Tuyến Cổ Trúc
Team Uống Trà Thôi TRẦN THUẬN CĂN
1046 18:59, 03/09/2021
2 0 1,076 10.0
Ấm Song Tuyến Cổ Trúc
Dung tích: 220ml
Chất đất: Chu Nê
Nghệ nhân: Trần Thuận Căn
×
Uống Trà Thôi
Chỉ 30s tải app cực nhẹ và trải nghiệm!