/Uống trà thôi
Tải ứng dụng
Trang chủ / Chia sẻ
Chia sẻ
Nghĩ
Team Uống Trà Thôi LÝ KHẮC NHU
2134 16:21, 17/09/2022
0 0 181 0.0
Tác phẩm: Nghĩ
Hoạ sĩ: Lý Khắc Nhu
Tranh Thuỷ Mặc
Size: 60 cm x 80 cm
Mặt trời mới mọc 旭日東升
Team Uống Trà Thôi LÝ BỈNH TOÀN
2133 16:17, 17/09/2022
1 0 350 0.0
Tác phẩm: Mặt trời mới mọc
旭日東升
Hoạ sĩ: Lý Bỉnh Toàn
Tranh Thuỷ mặc
Vạn lý thuận phong đồ 萬里順風圖
Team Uống Trà Thôi LÝ BỈNH TOÀN
2132 16:16, 17/09/2022
0 0 295 0.0
Tác phẩm: Vạn lý thuận phong đồ 萬里順風圖
Họa sĩ: Lý Bỉnh Toàn
Tranh Thuỷ Mặc
Phong Lôi Ích
Team Uống Trà Thôi THUỶ MẶC
2131 16:04, 17/09/2022
2 0 528 0.0
Tác phẩm: Phong Lôi Ích
Họa sĩ: Việt Đặng ( Việt Cận)
Size: 178cm - 98cm
Chất liệu: Thủy mặc
Bỏ đi tính nóng nảy là mấu chốt để bồi dưỡng chính khí
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
2130 15:17, 17/09/2022
1 0 2,710 0.0
Bỏ đi tính nóng nảy là mấu chốt để bồi dưỡng chính khí

Trong phần “Táo chi nhẫn” của cuốn “Khuyến nhẫn bách châm” khuyên rằng: “Dưỡng khí chi học, giới hồ táo cấp”, nghĩa là để bồi dưỡng hạo nhiên chính khí của bản thân thì mấu chốt là ở chỗ phải bỏ hẳn được tính cách nóng nảy vội vàng. ...
ĐỌC SÁCH ONLINE
×
Uống Trà Thôi
Chỉ 30s tải app cực nhẹ và trải nghiệm!