/Uống trà thôi
Tải ứng dụng
Trang chủ / Chia sẻ

LỜI GIỚI THIỆU

Đạt Ma Múa Quyền
Team Uống Trà Thôi LÃ THÀNH LUÂN
1468 08:54, 16/12/2021
1 0 211 0.0
Tác phẩm: Đạt Ma Múa Quyền

Chất liệu: Gỗ trắc

Size: 100/70/30

Tác giả: nghệ nhân Lã Thành Luân
Ngắm tượng Nghệ Nhân Nguyễn Kim
Team Uống Trà Thôi NGUYỄN KIM
1436 10:44, 08/12/2021
0 0 179 0.0
Ngắm tượng lâu năm của nghệ nhân Nguyễn Kim
P/s: Nguồn Hải Đăng chia sẽ
Giác Ngộ
Team Uống Trà Thôi LÃ THÀNH LUÂN
1430 09:50, 07/12/2021
1 0 306 0.0
Tác phẩm: Giác Ngộ

Chất liệu: Gỗ nu kháo đá

Size: 68-46-16

Năm phóng tác hoàn thành: Quý 4/2021

Tác giả: nghệ nhân Lã Thành Luân
DIỆN TỔ LIÊN HOA
Team Uống Trà Thôi LÃ THÀNH LUÂN
1392 10:31, 22/11/2021
1 0 275 0.0
Tác phẩm: Diện Tổ Liên Hoa
Chất liệu: Gỗ nu Ngọc Am
Size: 85-56-32
Năm phóng tác hoàn thành: Quý 4/2021
Tác giả: nghệ nhân Lã Thành Luân
TỔ KHẤT THỰC
Team Uống Trà Thôi LÃ THÀNH LUÂN
1302 14:10, 22/10/2021
1 0 337 0.0
Tác phẩm: Tổ Khất Thực
Chất liệu : Gỗ lũa sụn hương
Size: 52-24-22
Nghệ nhân: Lã Thành Luân
Phóng tác & hoàn thành: Quý IV/2021
×
Uống Trà Thôi
Chỉ 30s tải app cực nhẹ và trải nghiệm!