/Uống trà thôi
Tải ứng dụng
Trang chủ / Chia sẻ
TỔ KHUẤT THỰC
Team Uống Trà Thôi LÃ THÀNH LUÂN
931 12:35, 16/08/2021
2 0 110 10.0
Tác phẩm: Tổ Khuất Thực
Chất liệu: Chun sụ căm xe
Năm phóng tác hoàn thành: Tháng 8/2021
Tác giả: Lã Thành Luân

Ý nghĩa tượng tổ Đạt Ma khất thực

Tượng tổ Đạt Ma khất thực cũng là 1 bức tượng rất độc đáo về Bồ Đề sư tổ. Tượng khá giống về hình thức với mẫu tượng Đạt Ma cố hương (Đạt Ma xách ...
Diện tổ Bồ Đề Đạt Ma
Team Uống Trà Thôi LÃ THÀNH LUÂN
865 20:03, 03/08/2021
2 0 114 10.0
Tác phẩm: Diện tổ Bồ Đề Đạt Ma
Chất liệu: nu hương Gia Lai
Size: 70/66/31
Năm phóng tác hoàn thành: Quý II/2021
Tác giả: Lã Thành Luân
Đạt Ma giáo hoá
Team Uống Trà Thôi LÃ THÀNH LUÂN
761 21:45, 21/07/2021
1 0 112 10.0
Tác phẩm:
Đạt Ma giáo hoá
Chất liệu: hương lũa
Size: 68 - 20 - 20
Năm phóng tác: 2020
Nghệ nhân: Lã Thành Luân
Tổ Đạt Ma
Team Uống Trà Thôi LÃ THÀNH LUÂN
667 18:51, 10/07/2021
0 0 125 0.0
Tượng Tổ Đạt Ma
Size: 110 - 105 - 20
Chất liệu: nu xá xị
Nghệ nhân: Lã Thành Luân
Thời gian hoàn thành: Quý III/2020
Tổ Đạt Ma
Team Uống Trà Thôi LÃ THÀNH LUÂN
666 18:49, 10/07/2021
0 0 91 0.0
Tổ Đạt Ma
Chất liệu: Gỗ xá xị
Size: 80 - 80 - 20
Nghệ nhân: Lã Thành Luân
Năm hoàn thành: Quý III/ 2020
HỒN VIỆT MỸ NGHỆ
×
Uống Trà Thôi
Chỉ 30s tải app cực nhẹ và trải nghiệm!