/Uống trà thôi
Tải ứng dụng
Trang chủ / Chia sẻ

LỜI GIỚI THIỆU

Tượng Nhan Chúa Công Giáo Nu Hương
Team Uống Trà Thôi THIÊN CHÚA
1139 09:03, 17/09/2021
1 0 699 0.0
Tượng Nhan Chúa Nu hương

Kích thước: 54cm x 48cm x 18cm

Chất liệu: Nu hương tiêu 100%

Nghệ nhân chế tác.

Tượng Nhan Chúa Công Giáo Nu Hương được Tượng Gỗ Công Giáo Cần Thơ chế tác trên các chất liêu gỗ quý. Các tác phẩm Tượng Nhan Chúa Công Giáo Nu Hương, Tượng Nhan Chúa Thiên Chúa được ...
THIÊN CHÚA LÊN TRỜI
Team Uống Trà Thôi THIÊN CHÚA
703 15:19, 14/07/2021
2 0 705 9.5
Tác phẩm: MẸ LÊN TRỜI
Đồ gỗ Thiên Minh

https://www.facebook.com/photo?fbid=1401321043572223&set=pcb.1401321610238833
×
Uống Trà Thôi
Chỉ 30s tải app cực nhẹ và trải nghiệm!